Etapa 1 - CUPA ESOX
PESCUIT DE PE MAL - Etapa 1
Organizator: Transilvania Pike Club
Perioada de desfasurare: 21-22 mai 2011
Locatie: Sieu
A doua ediţie a CUPEI ESOX spinning de pe mal va avea loc în data de 21.05.2011.
Se va desfasura pe un circuit inchis format din 30 de standuri pe care vor concura maxim 25 de concurenti,fiecare concurent va trage la sorti in cadrul sedintei tehnice standul de pe care va incepe mansa. Standurile vor fi supravegheate de 12 arbitrii,cite unul la doua standuri. Standurile vor avea dimensiuni intre 60 si 100 de metri in functie de caracteristica riului.

Organizator: ASOCIATIA ESOX SPINNING CLUB
Parteneri: Liga Română de Spinning
Sponsori: FENSTER;CRISTIRO SA;PIZZERIA CLASS Bistrita; Magazinul FIR Intins Bistrita
Locaţie: Riul SIEU, intre localitatea Arcalia si Chirales

Premii oferite de Asociatia ESOX
LOCUL I 500lei
LOCUL II 300lei
LOCUL III 200lei
C.M.M.C. 100lei

Specii care punctează:
Cleanul (20cm), Bibanul (15cm), Stiuca (40cm), Salaul (40cm), Somnul (60cm), Avatul (25cm)

Taxa de concurs: 70 lei
Înscriere: - înscrierile sunt permise până vineri 20.05.2011 pentru maxim 25 de concurenţi. Înscrierea este condiţionată de achitarea taxei de concurs, în contul asociatiei Esox Spinning Club,RO54BTRL00601205D86666XX cu menţionarea “Taxă CUPA ESOX”nume si prenume, se pot face inscrieri si la magazinul FIR INTINS si sediul asociatiei din BISTRITA.

Program:

Sâmbătă 21.05.2011
- ora 6 sedinta tehnica si tragerea la sorti a standurilor,
Manşa I =7,00-8,30
8.30-9,30; Pauza pentru schimbarea standurilor, si tragerea la sorti a acestora.
Manşa II =9,30-11,00
11,00-12,00 ; Pauza pentru schimbarea standurilor, si tragerea la sorti a acestora.
Manşa III = 12,00-13,30
Ora 13,30 incheierea concursului.
Ora14,30 prinz&more
Ora 16 festivitatea de premiere

Pentru relaţii tel 0745515675 – Radu Vlasiu director de concurs.

Reguli generale

1. Întreaga competiţie se desfăşoară în sistem “Prinde şi eliberează”.
2. Este permisă doar folosirea nalucilor artificiale: voblere, năluci suple, naluci metalice etc.
3. Nu sunt permise nalucile de tip "muscă artificială" libere, pe săltătoare sau în montaj buldo.
4. Nu este permisă folosirea simultană pe acelaşi forfac a două sau a mai multor năluci.
5. Este permisă doar folosirea nalucilor artificiale cu cel mult trei carlige simple/duble/triple.
6. Este permisă doar folosirea lansetelor cu lungimea maxima de 2,70 metri.
7. Un sportiv nu poate pescui decât cu o singură lansetă, în orice moment al concursului, dar
poate avea un număr nelimitat de echipamente de rezervă (lansete, mulinete, năluci etc.).
8. Lansetele de rezervă pot fi ţinute montate la îndemână, dar cu năluca fixată de lansetă.
9. Fiecare sportiv trebuie sa fie dotat cu minciog propriu. Optional si cu juvelnic ecologic.
10. Înţeparea intenţionată (japcă) din exterior a peştelui este strict interzisă
11. Este interzis sportivului să lanseze năluca şi să pescuiască într-un sector vecin.
În acest caz orice captura nu este validă.
12. Dacă în timpul unui drill peştele intră într-unul dintre sectoarele vecine, captura este
considerată validă.
13. Este interzis pescuitul din apă. Sportivul este considerat ca fiind în apă atunci când bombeul încălţămintei este sub nivelul apei.
14. Sportivului îi este permis să intre în apă doar dacă îndeplineşte cumulativ următoarele
condiţii:
a. există un peşte în drill
b. intrarea se face cu scopul manevrării capturii către mincioc sau grip
c. în orice moment un picior rămâne pe mal
d. genunchiul piciorului intrat în apă se află peste nivelul apei
15. Nu este permisă nădirea, cu excepţia substanţelor ce se pot aplica pe suprafaţa nălucilor.
16. Sportivii nu pot primi sau schimba între ei nici un fel de echipament de pescuit în timpul
desfăşurării manşei.
17. Se recomandă ca sportivul sa fie echipat cu încălţăminte adecvată astfel încât să prevină
alunecarea acestuia pe suprafeţe umede şi înclinate.

MĂSURAREA ŞI VALIDAREA CAPTURILOR
1. Peştii morţi nu punctează.
2. Arbitrii au următoarele obligaţii:
a. vegherea respectării regulamentului de competiţie din partea sportivilor
b. controlul echipamentelor sportivilor
c. validarea, măsurarea şi eliberarea capturilor
d. întocmirea corectă şi completă a fişelor de arbitraj
e. sancţionarea sportivilor pentru încălcarea regulamentului de competiţie
3. Măsurarea capturilor se face cu ajutorul jgheaburilor, între extremităţile corpului peştelui: de
la vârful botului până la vârful cozii (coada va fi aşezată în poziţie adunată).
4. Măsurarea capturilor se va face în cel mai scurt timp de către arbitru. Daca arbitrul este ocupat cu o alta masuratoare,concurentul poate retine pestele viu intr-un juvelnic ecologic(textil) sau in mincioc in apa.
5. După măsurare arbitrul este obligat să elibereze în apă peştele cu un maxim de precauţie şi
de discreţie.
6. Înregistrarea capturilor se face în Fişa de arbitraj.
7. Fişa de arbitraj este întocmită în trei copii identice, una destinată arbitrajului oficial, una
sportivului şi una organizatorului, pentru confruntarea rezultatelor înregistrate, în cazul în
care acest lucru este necesar (pierderea fişei oficiale, contestaţii etc.).
8. Pe Fişa de arbitraj sunt înscrişi numai peştii punctabili cu dimensiunile capturilor, fără a se rotunji în plus sau minus rezultatul măsurării.
9. Fisa de arbitraj este considerată validă dacă formularul este completat în intregime, corect,
semnat de arbitru şi sportiv.
10. Reprezintă responsabilitatea sportivului şi a arbitrului ca Fişa de arbitraj să fie completată
corect, în întregime şi semnată de ambele părţi.
12. Pentru fiecare peşte punctabil prins, sportivul va primii 1 punct pentru fiecare centimetru,
peştii măsurându-se între extremităţi, fără a se rotunji în plus sau minus rezultatul măsurării.
NOTA: un peşte de 22,2 cm are 22,2 puncte.
13. Punctele totale acordate unui sportiv într-o manşă se obţin prin cumularea punctelor
fiecărei capturi
NOTA: dacă un sportiv a prins un peşte de 25,2 cm, unul de 31,2cm, altul de 33,7
cm şi încă unul de 50,6 cm, acesta va acumula 25,2+ 31,2+ 33,7+ 50,6= 140,7 puncte.
14.Concurentul cu cel mai mare punctaj este desemnat castigator.
15.Orice nerespectare a regulamentului pe parcursul concursului duce la descalificarea concurentului.Descalificarea este validata de arbitrul de sector si directorul de concurs.    Concursuri la Sieu
    2011 - CUPA ESOX - MAL - Transilvania Pike Club